Menu

Tuyển Dụng

YOUNET CHÀO ĐÓN BẠN

Chúng tôi đề cao năng lực cũng như thái độ và luôn tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. YouNet không chỉ mang đến công việc, mà còn là nơi các bạn trẻ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp.
TIN TUYỂN DỤNG CUỘC SỐNG TẠI YOUNET TẠI SAO CHỌN YOUNET?

CHÚNG TÔI ĐANG TÌM KIẾM

 
 
Tin mới nhất
 • Tháng Sáu 22, 2018 HOT
  Senior Research Executive

  YOUNET CHÀO ĐÓN BẠN Chúng tôi đề cao năng lực cũng như thái độ và luôn tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. YouNet không chỉ mang đến công việc, mà còn là nơi các bạn trẻ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp. TIN TUYỂN DỤNG CUỘC […]

  ỨNG TUYỂN
 • Tháng Sáu 22, 2018 HOT
  Senior Recruitment Executive

  YOUNET CHÀO ĐÓN BẠN Chúng tôi đề cao năng lực cũng như thái độ và luôn tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. YouNet không chỉ mang đến công việc, mà còn là nơi các bạn trẻ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp. TIN TUYỂN DỤNG CUỘC […]

  ỨNG TUYỂN
 • Tháng Sáu 20, 2018 HOT
  Social Executive

  YOUNET CHÀO ĐÓN BẠN Chúng tôi đề cao năng lực cũng như thái độ và luôn tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. YouNet không chỉ mang đến công việc, mà còn là nơi các bạn trẻ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp. TIN TUYỂN DỤNG CUỘC […]

  ỨNG TUYỂN
 • Tháng Sáu 20, 2018 HOT
  Account Intern

  YOUNET CHÀO ĐÓN BẠN Chúng tôi đề cao năng lực cũng như thái độ và luôn tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. YouNet không chỉ mang đến công việc, mà còn là nơi các bạn trẻ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp. TIN TUYỂN DỤNG CUỘC […]

  ỨNG TUYỂN
 • Tháng Sáu 19, 2018 HOT
  Account Manager

  YOUNET CHÀO ĐÓN BẠN Chúng tôi đề cao năng lực cũng như thái độ và luôn tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. YouNet không chỉ mang đến công việc, mà còn là nơi các bạn trẻ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp. TIN TUYỂN DỤNG CUỘC […]

  ỨNG TUYỂN
 • Tháng Sáu 19, 2018 HOT
  Digital Marketing Planning Intern

  YOUNET CHÀO ĐÓN BẠN Chúng tôi đề cao năng lực cũng như thái độ và luôn tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. YouNet không chỉ mang đến công việc, mà còn là nơi các bạn trẻ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp. TIN TUYỂN DỤNG CUỘC […]

  ỨNG TUYỂN
 • Tháng Sáu 18, 2018 HOT
  Senior Account Executive

  YOUNET CHÀO ĐÓN BẠN Chúng tôi đề cao năng lực cũng như thái độ và luôn tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. YouNet không chỉ mang đến công việc, mà còn là nơi các bạn trẻ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp. TIN TUYỂN DỤNG CUỘC […]

  ỨNG TUYỂN
 • Tháng Sáu 17, 2018 HOT
  Social Media Consultant – Senior Executive

  YOUNET CHÀO ĐÓN BẠN Chúng tôi đề cao năng lực cũng như thái độ và luôn tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. YouNet không chỉ mang đến công việc, mà còn là nơi các bạn trẻ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp. TIN TUYỂN DỤNG CUỘC […]

  ỨNG TUYỂN
 • Tháng Sáu 14, 2018 HOT
  Employer Branding Manager

  YOUNET CHÀO ĐÓN BẠN Chúng tôi đề cao năng lực cũng như thái độ và luôn tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. YouNet không chỉ mang đến công việc, mà còn là nơi các bạn trẻ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp. TIN TUYỂN DỤNG CUỘC […]

  ỨNG TUYỂN
 • Tháng Sáu 13, 2018 HOT
  Associate QC Engineer

  YOUNET CHÀO ĐÓN BẠN Chúng tôi đề cao năng lực cũng như thái độ và luôn tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. YouNet không chỉ mang đến công việc, mà còn là nơi các bạn trẻ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp. TIN TUYỂN DỤNG CUỘC […]

  ỨNG TUYỂN
 • Tháng Sáu 11, 2018 HOT
  Account Supervisor

  YOUNET CHÀO ĐÓN BẠN Chúng tôi đề cao năng lực cũng như thái độ và luôn tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. YouNet không chỉ mang đến công việc, mà còn là nơi các bạn trẻ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp. TIN TUYỂN DỤNG CUỘC […]

  ỨNG TUYỂN
 • Tháng Sáu 5, 2018 HOT
  Business Development Manager

  YOUNET CHÀO ĐÓN BẠN Chúng tôi đề cao năng lực cũng như thái độ và luôn tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. YouNet không chỉ mang đến công việc, mà còn là nơi các bạn trẻ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp. TIN TUYỂN DỤNG CUỘC […]

  ỨNG TUYỂN
 • Tháng Năm 30, 2018 HOT
  Content & Community Manager

  YOUNET CHÀO ĐÓN BẠN Chúng tôi đề cao năng lực cũng như thái độ và luôn tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. YouNet không chỉ mang đến công việc, mà còn là nơi các bạn trẻ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp. TIN TUYỂN DỤNG CUỘC […]

  ỨNG TUYỂN
 • Tháng Năm 30, 2018 HOT
  Content Team Leader

  YOUNET CHÀO ĐÓN BẠN Chúng tôi đề cao năng lực cũng như thái độ và luôn tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. YouNet không chỉ mang đến công việc, mà còn là nơi các bạn trẻ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp. TIN TUYỂN DỤNG CUỘC […]

  ỨNG TUYỂN
 • Tháng Năm 29, 2018 HOT
  PHP Developer

  YOUNET CHÀO ĐÓN BẠN Chúng tôi đề cao năng lực cũng như thái độ và luôn tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. YouNet không chỉ mang đến công việc, mà còn là nơi các bạn trẻ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp. TIN TUYỂN DỤNG CUỘC […]

  ỨNG TUYỂN
 • Tháng Năm 28, 2018 HOT
  Sales Manager Software Solutions (TPHCM & HN)

  YOUNET CHÀO ĐÓN BẠN Chúng tôi đề cao năng lực cũng như thái độ và luôn tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. YouNet không chỉ mang đến công việc, mà còn là nơi các bạn trẻ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp. TIN TUYỂN DỤNG CUỘC […]

  ỨNG TUYỂN
 • Tháng Năm 25, 2018 HOT
  Associate PHP Engineer

  YOUNET CHÀO ĐÓN BẠN Chúng tôi đề cao năng lực cũng như thái độ và luôn tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. YouNet không chỉ mang đến công việc, mà còn là nơi các bạn trẻ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp. TIN TUYỂN DỤNG CUỘC […]

  ỨNG TUYỂN
 • Tháng Năm 25, 2018 HOT
  Account Director

  YOUNET CHÀO ĐÓN BẠN Chúng tôi đề cao năng lực cũng như thái độ và luôn tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. YouNet không chỉ mang đến công việc, mà còn là nơi các bạn trẻ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp. TIN TUYỂN DỤNG CUỘC […]

  ỨNG TUYỂN
 • Tháng Năm 22, 2018
  Web App Developer

  YOUNET CHÀO ĐÓN BẠN Chúng tôi đề cao năng lực cũng như thái độ và luôn tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. YouNet không chỉ mang đến công việc, mà còn là nơi các bạn trẻ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp. TIN TUYỂN DỤNG CUỘC […]

  ỨNG TUYỂN
 • Tháng Năm 20, 2018
  Research Executive

  YOUNET CHÀO ĐÓN BẠN Chúng tôi đề cao năng lực cũng như thái độ và luôn tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. YouNet không chỉ mang đến công việc, mà còn là nơi các bạn trẻ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp. TIN TUYỂN DỤNG CUỘC […]

  ỨNG TUYỂN

Gia nhập YouNet

 
YouNet là một công ty truyền thông - công nghệ với tính cách: trẻ trung, năng động và là môi trường mở luôn khuyến khích mỗi cá nhân tìm kiếm, khám phá và sáng tạo. Với mục tiêu vươn mình mạnh mẽ, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Đông Nam Á, chúng tôi đang tìm kiếm những nhân tài với đam mê, hoài bão gia nhập YouNet để cùng chúng tôi chinh phục thử thách mới. Cho dù bạn là ai, đến từ đâu: vừa tốt nghiệp, du học sinh, muốn khởi nghiệp với một ý tưởng mới hoặc là chủ doanh nghiệp, YouNet đều chào đón các ý định hợp tác và cộng tác từ bạn. Nếu bạn bị hấp dẫn vì những điều mới lạ và yêu thích làm việc trong một lĩnh vực đang chuyển động rất nhanh, chào mừng bạn đến với YouNet!  

 

GỬI CHO CHÚNG TÔI THÔNG TIN CỦA BẠN

TẠI SAO CHỌN YOUNET?

  YouNet mang đến môi trường làm việc mở và năng động cho mọi người. Ở đây, tinh thần tôn trọng, chia sẻ và phát huy khả năng cá nhân là các yếu tố quan trọng nhất. Chú trọng trong xây dựng môi trường, khuyến khích nhân viên gắn bó là một trong những điều giúp YouNet đạt đến vị trí dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực Social. Làm việc tại YouNet, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan và hiểu rõ vai trò của mình trong hoạt động vận hành và kinh doanh của cả một doanh nghiệp, cho dù bạn làm ở vị trí nào. Nếu bạn đã chán môi trường "khép kín" của các công ty công nghệ out-sourcing, chào mừng bạn đến với YouNet. YouNet khuyến khích và tạo điều kiện cho những ý tưởng và sự sáng tạo. Bất kể hoạt động sáng tạo nào, cho dù là liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, tương tác với khác hàng hoặc truyền thông nội bộ, chúng tôi đều cố gắng mang lại những kiến thức, trải nghiệm mới mẻ nhất. Nếu bạn cũng yêu thích những điều mới và mong muốn được cập nhật mỗi ngày từ kiến thức thị trường, người dùng cho đến định hướng kinh doanh, hãy đến với YouNet. Tại YouNet, chúng tôi muốn trở thành nơi phát triển sự nghiệp lâu dài của nhân viên với chính sách An Cư - Lạc Nghiệp. Nhân viên khi làm việc lâu năm có thể sở hữu cổ phiếu và trở thành đối tác của công ty. Chính sách phúc lợi cạnh tranh của YouNet bao gồm bảo hiểm cao cấp, học ngoại ngữ 1 kèm 1 và đánh giá năng lực định kỳ. Các chính sách đặc biệt dành cho quản lý và nhân viên cao cấp:
 • Hỗ trợ mua nhà với gói vay không lãi suất lên đến 25,000$.
 • Hỗ trợ chi phí đám cưới và mua cổ phiếu với giá ưu đãi.

VĂN HÓA YOUNET

 
Văn hóa: Hoài bão, tôn trọng, chia sẻ. Môi trường: Chúng tôi hướng đến xây dựng một môi trường hiện đại, thân thiện, nơi mọi ý kiến của nhân viên đều được lắng nghe. Tôn trọng cá nhân dựa trên bảo đảm lợi ích và hiệu suất của tập thể. YouNet mong muốn trở thành một gia đình thứ 2 của mỗi nhân viên, nơi mọi người cùng chia sẻ và giúp đỡ nhau. Công ty có trách nhiệm với gia đình của nhân viên và ngược lại, nhân viên sẵn sàng gắn bó lâu dài cùng YouNet.