DỊCH VỤ CỦA YOUNET GROUP

Hệ sinh thái các giải pháp, dịch vụ trên nền tảng SocialTech

Social Listening

Chúng tôi dẫn đầu về giải pháp Social Listening cho các Công ty Đa Quốc Gia và doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Tìm hiểu
Social for Communication

Sự kết hợp giữa Sáng tạo và Dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam để tạo nên những chiến dịch Truyền Thông thành công cho thương hiệu.

Tìm hiểu
Social for Influencer & Advocacy Marketing

Sử dụng nền tảng dữ liệu Social lớn nhất để xây dựng chiến lược và quản lý hiệu quả các chiến dịch Influencer và Advocacy Marketing.

Tìm hiểu
Digital Marketing Tranformation Consulting

Chúng tôi giúp xây dựng lộ trình chiến lược & Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhằm tạo ra sự tăng trưởng dựa trên tư duy sử dụng dữ liệu.

Tìm hiểu
Social for Media/Advertising

Bắt nguồn từ sứ mệnh chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành doanh thu, dịch vụ của chúng tôi hướng đến việc hoạch định chiến lược Media hiệu quả và phù hợp nhất cho từng chiến dịch của thương hiệu.

Tìm hiểu
Social for Operations

Mạng xã hội Doanh nghiệp với không gian làm việc đồng nhất, giúp toàn thể nhân viên trong công ty xử lý toàn diện các khía cạnh của công tác quản trị, truyền thông, cộng tác và các công việc hàng ngày.

Tìm hiểu
Social for Customer Engagement

Cung cấp giải pháp và nền tảng để xây dựng Cộng đồng Trực tuyến/Mạng xã hội hẹp. Trong đó ứng dụng quan trọng nhất vào Marketing là xây dựng Cộng đồng khách hàng giúp tạo ra sự tương tác giữa thương hiệu-khách hàng và khách hàng-khách hàng.

Từ đó làm tăng sự hài lòng về trải nghiệm dịch vụ của khách hàng, giúp nâng cao sự yêu thích và tăng trưởng doanh thu.

Tìm hiểu
SocialHeat

Nền tảng Social Listening mạnh mẽ hàng đầu tại Việt Nam.

Tìm hiểu
SociaLift
Nền tảng lớn nhất về Dữ liệu Influencer chất lượng tại Việt Nam.
Tìm hiểu
phpFox
Nền tảng xây dựng Mạng Xã Hội Hẹp hàng đầu thế giới.
Tìm hiểu
Bitrix24 Enterprise Social Network

Nền tảng Mạng nội bộ toàn diện hàng đầu dành cho Doanh nghiệp. Bao gồm tất cả công cụ phục vụ cho cộng tác nội bộ, quản lý dự án và tác vụ, tổng đài (contact center) và xây dựng website.

Tìm hiểu
Bitrix24 CRM

Hệ thống CRM toàn diện bao gồm các tính năng quản lý khách hàng, hỗ trợ khách hàng và tự động hóa hoạt động marketing. Khả dụng cho Cloud và On-Premise, trên máy tính và cả thiết bị di động.

Tìm hiểu