SocialHeat

Nền tảng Social Listening hàng đầu Việt Nam.

Các thương hiệu thường bỏ lỡ những insight giá trị từ Mạng xã hội và có nguy cơ lãng phí nguồn lực trong hoạt động marketing không hiệu quả khi thiếu hụt dữ liệu. Với công nghệ phân tích dữ liệu từ mạng xã hội, thông tin từ mạng xã hội sẽ trở thành công cụ đắc lực giúp kết nối với khách hàng và xây dựng thương hiệu thành công.

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA SOCIALHEAT
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG
Tự động chọn lọc và phân tích dữ liệu đầu vào dưới nhiều góc độ:
  • Chọn lọc thảo luận không liên quan
  • Thu thập dữ liệu gốc
  • Phân loại nguồn dữ liệu
PHÂN TÍCH NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN
Mỗi ngành hàng có một bộ từ khóa riêng biệt để A.I phân tích cảm xúc theo:

Tích cực, Tiêu cực, Trung tính.

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Sau khi dữ liệu được xử lý bởi A.I, nền tảng của chúng tôi giúp Chuyên viên phân tích dữ liệu truy cập và kiểm tra chéo dễ dàng với thiết kế giao diện thân thiện.

BÁO CÁO INSIGHT TRỰC TIẾP

Báo cáo trực tiếp và màn hình thông tin chi tiết cho phép nhiều người dùng truy cập vào 1 trang Dashboard từ nhiều phòng ban.

Tại sao bạn nên chọn SocialHeat?

Contact Us

If you want to get consulting about multiple services of YouNet Group, please contact us