Case studies Social Operation

Đặt mục tiêu bán hàng bằng Sale Plan trong Omni-channel CRM Automation
|, ,
Trong loạt bài viết về tự động hóa các quy trình hoạt động của marketing và bán hàng mà YouNet SI đăng ở các kỳ trước, chúng tôi đã có nhắc nhiều lần về tính năng quản lý và phân...
continue reading
Năng suất làm việc từ xa của nhân viên trong quản trị doanh nghiệp
|, ,
Như chúng ta đều biết, sự lây lan của dịch bệnh trong thời gian vừa qua đã khiến Chính phủ phải đưa ra yêu cầu giãn cách xã hội, điều này dẫn đến việc gần 70% các công ty buộc...
continue reading