Campaign Analytics
Phân tích chiến dịch

Làm sao để xây dựng & triển khai chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội vừa đúng với mối quan tâm của người tiêu dùng, vừa tối ưu hiệu quả về chi phí và đảm bảo đạt được KPI ?

Dịch vụ phân tích chiến dịch (Campaign Analytics) giúp thương hiệu chọn đúng thông điệp, KPIs trước chiến dịch; đo lường liên tục để tối ưu hoá hiệu quả các hoạt động trong chiến dịch; đề xuất cải thiện cho các chiến dịch tiếp theo. Bên cạnh đó, theo dõi sắc thái thảo luận về chiến dịch để ngăn chặn thảo luận tiêu cực về chiến dịch truyền thông.

ĐƯỢC TÍN NHIỆM BỞI

TẠI SAO CẦN PHÂN TÍCH CHIẾN DỊCH (CAMPAIGN ANALYTICS)?

Chọn đúng thông điệp & đúng KPI

trước khi triển khai chiến dịch
 • Cơ sở nào để xây dựng & điều chỉnh ý tưởng, thông điệp truyền thông?
 • Xác định khách hàng đang nhận thức, phản hồi như thế nào về sản phẩm, thương hiệu?
 • Xác định insights (quan tâm, thích thú, yêu ghét,…) của khách hàng trong ngành hàng?
 • Làm sao thiết lập bộ KPIs phù hợp cho chiến dịch?
 • Đo lường hiệu quả hoạt động của thương hiệu tại thời điểm hiện tại đang như thế nào?
 • Dựa vào loại campaign định triển khai, so sánh hiệu suất này với đối thủ trong cùng ngành?

Sử dụng hiệu quả CHI PHÍ & đảm bảo hiệu quả

thông qua đo lường trong thời gian chiến dịch đang diễn ra
 • Người dùng đang phản hồi, tương tác về chiến dịch (thông điệp, kênh truyền thông, hoạt động) như thế nào?
 • Dựa trên bộ KPI đã thiết lập, chiến dịch có đang đạt được mục tiêu KPI đặt ra
 • Thương hiệu nên điều chỉnh về thông điệp, kênh truyền thông, hoạt động để đạt được KPI & tối ưu hoá hiệu quả truyền thông ?

Đo lường hiệu quả sau khi kết thúc chiến dịch

để tối ưu cho các chiến dịch tiếp theo
 • Chiến dịch có đạt được mục tiêu truyền thông & KPIs đặt ra?
 • Điều gì đạt được, chưa đạt được của chiến dịch
 • So sánh hiệu quả chiến dịch với các chiến dịch của đối thủ và các chiến dịch tương tự diễn ra trong cùng thời điểm?
 • Các đề xuất cải thiện để tối ưu cho các hoạt động truyền thông tiếp theo của thương hiệu?

BÁO CÁO ĐẦY ĐỦ BAO GỒM:

Được thiết kế phù hợp cho từng loại, mục tiêu & cho mỗi giai đoạn của chiến dịch

Trước Chiến Dịch
 • Understanding Analytics: Phân tích tình hình hiện tại của thương hiệu
 • Understanding Competitor: Phân tích thương hiệu đối thủ & ngành hàng
 • Understanding Consumer: Phân tích mối quan tâm của người dùng
 • Category Benchmark: Đề xuất thước đo của ngành hàng để đề xuất KPI phù hợp
Trong Chiến Dịch
 • KPI Comparison & Category benchmark: So sánh hiệu quả chiến dịch với KPI
 • Tính viral của campaign: Yếu tố lan tỏa của chiến dịch
 • Campaign contribution to brands discuss: Tỉ lệ thảo luận về thương hiệu được tạo ra từ chiến dịch
 • Audience’s attitude towards the campaign: Phân tích phản hồi của người dùng về chiến dịch
Sau Chiến Dịch
 • KPI Comparison & Category benchmark: So sánh hiệu quả chiến dịch với KPI
 • Campaign Performance: Phân tích hiệu quả chiến dịch theo bộ chỉ số dành cho từng mục tiêu chiến dịch
 • Key learning: Bài học để tối ưu hiệu quả cho những hoạt động trong tương lai
 • Category benchmark: So sánh hiệu quả chiến dịch với benchmark trong ngành hàng hoặc cùng loại chiến dịch đang triển khai
TẠI SAO LỰA CHỌN YOUNET MEDIA?
01
Thu thập thảo luận bằng SocialHeat – Nền tảng social listening Số 1 tại Việt Nam
02
Dữ liệu ngành hàng đa dạng & dữ liệu cập nhật theo thời gian thực
03
Đội ngũ phân tích dữ liệu & tư vấn giàu kinh nghiệm, bám sát mục tiêu truyền thông

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn được tư vấn đầy đủ các giải pháp, dịch vụ của YouNet Group, hãy liên hệ với chúng tôi.