Thúc đẩy tăng trưởng cho các nhãn hàng trên thương mại điện tử
YouNet cung cấp gói dịch vụ theo dõi và phân tích dữ liệu Thương mại điện tử để giúp các nhãn hàng
Lập kế hoạch - Theo dõi - Cải thiện hiệu suất vận hành.
trending_flat Nghiên cứu & Thấu hiểu xu hướng thị trường. trending_flat Phân tích danh mục sản phẩm trending_flat Đánh giá hiệu quả chiến dịch Mega Sales. trending_flat Phân tích mức độ hiển thị của thương hiệu trên E-commerce.
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
Các gói giải pháp thương mại điện tử
được thiết kế riêng cho nhãn hàng
Giải pháp của chúng tôi được phân chia thành các gói dịch vụ linh hoạt
cho nhiều nhu cầu của các nhãn hàng.
NGHIÊN CỨU VÀ THẤU HIỂU XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG
Nắm bắt vị trí của thương hiệu, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tình hình chung của thị trường TMĐT thông qua các báo cáo & số liệu của chúng tôi.
Lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi chặt kết quả của các chiến dịch tung sản phẩm để có insights cho hoạt động phát triển sản phẩm và tung sản phẩm mới.
 • Phân tích ngành hàng.
 • Đánh giá sản phẩm mới ra mắt.
PHÂN TÍCH DANH MỤC SẢN PHẨM
Đánh giá đúng hiệu suất bán hàng, thị phần, giá và chiến lược khuyến mãi của toàn bộ danh mục thương mại điện tử của thương hiệu và của đối thủ cạnh tranh.
Các báo cáo cung cấp cái nhìn sâu về thị trường TMĐT bổ sung cho việc lập kế hoạch và thực thi:
 • Phân tích danh mục sản phẩm: Các điểm nổi bật về hiệu suất kinh doanh của các sản phẩm nằm trong danh mục của thương hiệu so với các đối thủ cạnh tranh trên sàn Shopee và Lazada.
 • Phân tích khoảng giá: Điểm nổi bật về chiến lược giá, khuyến mãi và hiệu suất kinh doanh trong tháng / trong sự kiện cụ thể / trong từng mùa.
PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ HIỂN THỊ CỦA THƯƠNG HIỆU TRÊN E-COMMERCE
Đo lường hiệu quả và sức mạnh hiển thị của một thương hiệu trên các nền tảng thương mại điện tử, so sánh trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh.
Đầu tư cho quảng cáo hiển thị hiệu quả hơn khi có insights từ các báo cáo:
 • Đo lường hiệu quả hiển thị: Khả năng cạnh tranh về hiển thị trong các sự kiện lớn. Khả năng cạnh tranh về hiển thị so với các đối thủ cạnh tranh. Đánh giá hiệu quả từ khóa.
 • Theo dõi Banner: Đo lường, phân tích mức độ hiệu quả chương trình quảng cáo của các nhãn hàng.
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHIẾN DỊCH MEGA SALES
Các phân tích nâng cao về hiệu suất bán hàng & chiến lược ưu đãi của thương hiệu và các đối thủ cạnh tranh trong các sự kiện Siêu ưu đãi trên sàn TMĐT.
Đưa ra các chiến lược quảng cáo mới thông qua các góc nhìn:
 • Chiến dịch mới nhất: Đánh giá hiệu suất kinh doanh của thương hiệu so với đối thủ trong sự kiện Siêu ưu đãi gần nhất.
 • Chiến dịch năm ngoái: Đánh giá và đúc kết insight từ tất cả các sự kiện Siêu ưu đãi trong năm để đề ra kế hoạch hành động cho các năm tiếp theo.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

NỀN TẢNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Nền tảng dữ liệu thương mại điện tử số #1 cho mọi doanh nghiệp.
EcomHeat giúp nhà bán hàng thương mại điện tử đánh giá đúng thị trường và đối thủ trên kênh thương mại điện tử.

Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu được hỗ trợ bằng AI

Ứng dụng các công nghệ AI, Big Data, NLP, chúng tôi thu thập và xử lý hàng tỷ điểm dữ liệu sâu đến từng SKU.

Xem thêm
Thu thập dữ liệu đa nền tảng và dài hạn

Dữ liệu của chúng tôi thu thập từ các kênh thương mại điện tử phổ biến nhất: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo và lưu trữ đến 12 tháng để mang lại các kết quả phân tích nhiều giá trị.

Xem thêm
Dữ liệu hỗ trợ các quyết định quan trọng

Lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược sản phẩm, định vị và cạnh tranh tốt hơn với sự hỗ trợ từ dữ liệu thông minh. Quản trị thị phần, hiệu quả kinh doanh của sản phẩm, so sánh với đối thủ thông qua nền tảng EcomHeat.

Xem thêm

Thúc đẩy tăng trưởng cho các nhãn hàng trên thương mại điện tử YouNet cung cấp gói dịch vụ theo dõi, phân tích dữ liệu Thương mại điện tử để giúp các nhãn hàng
Lập kế hoạch - Theo dõi - Cải thiện hiệu suất vận hành

Các gói giải pháp thương mại điện tử được thiết kế riêng cho nhãn hàng

Giải pháp của chúng tôi được phân chia thành các gói dịch vụ linh hoạt cho nhiều nhu cầu của các nhãn hàng.

NGHIÊN CỨU VÀ THẤU HIỂU XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Nắm bắt vị trí của thương hiệu, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tình hình chung của thị trường TMĐT thông qua các báo cáo & số liệu của chúng tôi.
Lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi chặt kết quả của các chiến dịch tung sản phẩm để có insights cho hoạt động phát triển sản phẩm và tung sản phẩm mới.
 • Phân tích ngành hàng.
 • Đánh giá sản phẩm mới tung.

PHÂN TÍCH DANH MỤC SẢN PHẨM

Đánh giá đúng hiệu suất bán hàng, thị phần, giá và chiến lược khuyến mãi của toàn bộ danh mục thương mại điện tử của thương hiệu và của đối thủ cạnh tranh.
Các báo cáo cung cấp cái nhìn sâu về thị trường TMĐT bổ sung cho việc lập kế hoạch và thực thi:
 • Phân tích danh mục sản phẩm: Các điểm nổi bật về hiệu suất kinh doanh của các sản phẩm nằm trong danh mục của thương hiệu so với các đối thủ cạnh tranh trên sàn Shopee và Lazada.
 • Phân tích khoảng giá: Điểm nổi bật về chiến lược giá, khuyến mãi và hiệu suất kinh doanh trong tháng / trong sự kiện cụ thể / trong từng mùa.

PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ HIỂN THỊ CỦA THƯƠNG HIỆU TRÊN E-COMMERCE

Đo lường hiệu quả và sức mạnh hiển thị của một thương hiệu trên các nền tảng thương mại điện tử, so sánh trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh.
Đầu tư cho quảng cáo hiển thị hiệu quả hơn khi có insights từ các báo cáo:
 • Đo lường sức mạnh hiển thị: Đo lường và giám sát tần suất hiển thị của thương hiệu trong các kết quả tìm kiếm, trên banner và flash sale của các sàn TMĐT.
 • Đo lường hiệu quả hiển thị: Khả năng cạnh tranh về hiển thị trong các sự kiện lớn. Khả năng cạnh tranh về hiển thị so với các đối thủ cạnh tranh. Đánh giá hiệu quả từ khóa.

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHIẾN DỊCH MEGA SALES

Các phân tích nâng cao về hiệu suất bán hàng & chiến lược ưu đãi của thương hiệu và các đối thủ cạnh tranh trong các sự kiện Siêu ưu đãi trên sàn TMĐT.
Đưa ra các chiến lược quảng cáo mới thông qua các góc nhìn:
 • Chiến dịch mới nhất: Đánh giá hiệu suất kinh doanh của thương hiệu so với đối thủ trong sự kiện Siêu ưu đãi gần nhất.
 • Chiến dịch năm ngoái: Đánh giá và đúc kết insight từ tất cả các sự kiện Siêu ưu đãi trong năm để đề ra kế hoạch hành động cho các năm tiếp theo.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

NỀN TẢNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Nền tảng dữ liệu thương mại điện tử số #1 cho mọi doanh nghiệp.

EcomHeat giúp nhà bán hàng thương mại điện tử đánh giá đúng thị trường và đối thủ trên kênh thương mại điện tử.

Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu được hỗ trợ bằng AI

Ứng dụng các công nghệ AI, Big Data, NLP, chúng tôi thu thập và xử lý hàng tỷ điểm dữ liệu sâu đến từng SKU.

Xem thêm
Thu thập dữ liệu đa nền tảng và dài hạn

Dữ liệu của chúng tôi thu thập từ các kênh thương mại điện tử phổ biến nhất: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo và lưu trữ đến 12 tháng để mang lại các kết quả phân tích nhiều giá trị.

Xem thêm
Dữ liệu hỗ trợ các quyết định
quan trọng

Lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược sản phẩm, định vị và cạnh tranh tốt hơn với sự hỗ trợ từ dữ liệu thông minh. Quản trị thị phần, hiệu quả kinh doanh của sản phẩm, so sánh với đối thủ thông qua nền tảng EcomHeat.

Xem thêm

Hãy lên kế hoạch cho dự án mới

Với nguồn nhân lực chuyên nghiệp, chuyên gia giàu kinh nghiệm và Hệ sinh thái SocialTech, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tư vấn và xây dựng kế hoạch phát triển cho công ty của bạn.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn muốn được tư vấn đầy đủ các giải pháp, dịch vụ của YouNet Group, hãy liên hệ với chúng tôi.