BLOGS

+
Tại sao Growth Marketing là mô hình & tư duy marketing mới thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong thời kỳ số?
Growth marketing (tiếp thị tăng trưởng) chìa khóa vàng cho doanh nghiệp. Growth marketing là một mô hình...

10.122

+
Bài 1: “3 mục tiêu chiến lược cần được BOM & CMO thiết lập đúng để giúp các chuỗi bán lẻ đột phá tăng trưởng”
"Go Digital" là từ khoá được nhắc đến nhiều nhất của doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành bán lẻ...

4.832

+
360 Digital Analytics Report – Báo cáo phân tích toàn diện Digital của YouNet Group chính thức ra mắt.
Nhằm cung cấp một sản phẩm khác biệt dành cho các doanh nghiệp giúp hỗ trợ cho việc...

3.024

+
5 vấn đề cần giải quyết cho việc lập kế hoạch tiếp thị số 2021
Bắt đầu từ đâu nếu muốn xây dựng kế hoạch và chiến lược Digital Marketing cho năm 2021...

1.966

+
Hành trình YouNet Media Team chinh phục cuộc thi Zalo AI Challenge 2020
Zalo AI Challenge là sự kiện hàng năm do Zalo tổ chức, nhằm khuyến khích hoạt động nghiên...

3.646