Menu

YouNet – The No.1 SocialTech Company

  • 06 Th10 2018
  • ·
  • 1.329 views

Dear YouNetians,

 

Jack Ma từng nói: “Mỗi con người có 2 lần sinh ra trong đời: một lần là do cha mẹ sinh ra, một lần là tự chúng ta tìm được con đường của chính mình“.

Năm 2018, YouNet được sinh ra một lần nữa: chúng ta tìm thấy con đường riêng để trở thành một công ty đặc biệt, con đường này bao gồm sự sáng tạo trên định hướng mới và tích hợp với con đường Social mà YouNet đã trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm, khám phá và thành công.

Trong suốt hành trình phát triển và mở rộng, với một chiến lược kết nối các công ty thành viên hiện tại và tương lai, chúng ta tái khẳng định: SocialTech là lĩnh vực chúng ta làm tốt nhất, và khẳng định vị trí dẫn đầu bằng các kế hoạch mở rộng trong sản phẩm, dịch vụ và phạm vi thị trường.

Điều này đã được khẳng định bằng lịch sử: 10 năm qua, YouNet vẫn là công ty hàng đầu về ứng dụng Social sâu rộng vào doanh nghiệp và đem lại lợi ích thực tế cho hơn 300 khách hàng tại Việt Nam và hàng ngàn  khách hàng khác trên thế giới trong kết nối cộng đồng. Ở một số lĩnh vực đặc biệt, YouNet tự hào là doanh nghiệp tiên phong trong sáng tạo và sở hữu phương pháp tiên tiến (innovative methodology) ứng dụng trên nền tảng Social như Natural Language Processing (Sentiment tiếng Việt trên Social), Social Research & Analytics, Trend Spotting hay Social Influencer Tracking & Scoring cùng những ứng dụng khác.

Chúng ta đang đi đến con đường phát triển Social Science từ SocialTech.

YouNet đã, đang và sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển các ứng dụng và dịch vụ phục vụ cho 3 cộng đồng cốt lõi của một tổ chức, doanh nghiệp bao gồm: cộng đồng khách hàng, nhân viên nội bộ và Social Media (External).

Trong định hướng đó, YouNet Group là trung tâm về nền tảng công nghệ nhằm xây dựng các sản phẩm, giải pháp về data và ứng dụng SocialTech, với các công ty thành viên trong vai trò phát triển và khai thác dịch vụ dựa trên nền tảng đó: YouNet Media (Social Media Platform),  Buzzmetrics (Social Media Analytics & Research), YouNet Digital (Integrated Digital Communication), YouNet SI (Social Integration) và YouNetCo (Social Network Platform, Solutions and Services).

Từ đó, chúng ta tái khẳng định TẦM NHÌN của YouNet Group như sau: Trở thành công ty hàng đầu về SocialTech phục vụ cho chuyển đổi doanh nghiệp số”.

 

YouNet CEO and Founder,

Nguyễn Anh Hòa

 

 

Bình Luận