Menu

BUSINESS INTELLIGENCE

Khám phá và khai thác các giá trị mới

Sự tất yếu của ứng dụng công nghệ tiên tiến vào doanh nghiệp

Để đảm bảo tận dụng và theo sát các cập nhật của thế giới IoT (Internet of Things) hiện nay, doanh nghiệp cần nghiên cứu, phát triển và ứng dụng theo các giai đoạn phù hợp, chính là bảo toàn các lợi thế cạnh tranh của mình. Cụ thể, cần có những hệ thống, giải pháp nhắm đo lường, theo dõi và phân tích sản phẩm, đối thủ, thị trường cũng như làm thế nào để tất cả các hệ thống cùng hoạt động hiệu quả, tiết kiệm và mang lại các giá trị mới cho doanh nghiệp. Dưới đây là 3 mô hình mà mỗi doanh nghiệp đã, đang trải qua và cần phải tiến đến:

MODERN


Ở mô hình này, các bộ phận và phòng ban trong doanh nghiệp đều sở hữu những giải pháp cũng như hệ thống riêng biệt để phục vụ cho các hoạt động đặc thù: sales, marketing, nhân sự, tuyển dụng và truyền thông nội bộ. Việc ứng dụng hệ thống trong các hoạt động này là tất yếu nhằm giảm thiểu thời gian làm việc, nâng cao hiệu suất và lãng phí nguồn lực.

SMART


Với mô hình modern, tất cả các phòng ban đều được hỗ trợ bởi hệ thống hoặc phần mềm để hiện đại hóa doanh nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề sẽ nảy sinh đó là có quá nhiều hệ thống, và mỗi hệ thống là một kho dữ liệu tách biệt. Điều này gây ra rất nhiều cản trở khi nhân viên cần thiết làm việc hoặc trích xuất dữ liệu trên các hệ thống khác nhau. Mô hình SMART cho phép tất cả các hệ thống cùng kết nối, đồng bộ với nhau trên một nền tảng duy nhất gọi là S.M.E. (Smart Model Enterprise). Mô hình này đơn giản hóa cách thức nhân viên làm việc và truyền thông, sử dụng dữ liệu trên cùng một nguồn tài nguyên và giao diện.

INTELLIGENT


Giải pháp Social toàn diện của YouNet ứng dụng trên mô hình doanh nghiêp tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Nó bao gồm các giải pháp hoạt động song song và đồng bộ, kết nối từ trong ra ngoài (Social Media, Employee Community, Customer Community), không chỉ cải thiện các hoạt động, các dữ liệu từ các giải pháp được đồng bộ, đo lường và phân tích để phục vụ cho các quyết định trong tương lai của doanh nghiệp.

BROWSE BY