Menu

GIẢI PHÁP SOCIAL TOÀN DIỆN

Chúng tôi đã và đang hỗ trợ các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam trong các hoạt động quản trị, truyền thông, nghiên cứu, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, bán hàng... bằng nền tảng tích hợp và đồng bộ

Sự tiến hóa tất yếu của Social Intelligence


Social Media đã tạo một tài nguyên dữ liệu mới, phát triển nhanh chóng về cả số lượng lẫn chất lượng và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho những doanh nghiệp biết khai thác hiệu quả và hợp lý. Từ quan điểm của các chuyên gia, bình luận của báo chí cho đến những lời than phiền của một khách hàng, chia sẻ ngẫu nhiên của một người nổi tiếng... đều có thể trở thành thách thức hoặc cơ hội của một thương hiệu. Social Intelligence là sự tiến hóa tất yếu của Social Listening và Business Intelligence: từ việc lắng nghe, thu thập, phân tích các nguồn dữ liệu xung quanh môi trường doanh nghiệp trong một thời gian dài, các báo cáo về xu hướng, dự đoán được đánh giá, đưa ra và phục vụ cho các quyết định chiến lược theo thời gian thực và cả trong tương lai của doanh nghiệp.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào các doanh nghiệp có thể tìm kiếm, nắm bắt và khai thác chính xác các thông tin có ý nghĩa trong hàng triệu thông tin từ Social Media hiện nay? Và xây dựng quy trình như thế nào để những thông tin thu thập được chuyển thành các phân tích có ý nghĩa với chiến lược của doanh nghiệp? Chúng tôi đang nói về và hướng đến giải pháp Social toàn diện của YouNet, với mô hình Social Intelligence, doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ, nắm quyền kiểm soát và đo lường tất cả các nguồn thông tin, diễn biến xảy ra xung quanh mình, từ đó thấu hiểu và chinh phục khách hàng tốt hơn, tối ưu hiệu suất nội bộ và nâng cao năng lực cạnh tranh.


Video tham khảo

CÁC GIẢI PHÁP CỦA YOUNET

THEO SẢN PHẨM

Các sản phẩm là nền tảng và hệ thống của YouNet được phát triển để hướng đến giảm thiểu các lãng phí về tài nguyên và nguồn lực, tối ưu dữ liệu và tăng hiệu suất doanh nghiệp.

THEO TÍNH NĂNG

Mỗi giải pháp được thiết kế và phát triển theo các nhu cầu đặc thù của các phòng ban trong một doanh nghiệp, tuy nhiên điểm chung là hướng đến sự đồng bộ, thân thiện, dễ quản lý và sử dụng. Tùy theo yêu cầu, ngân sách và nguồn lực mà doanh nghiệp có thể bắt đầu từ một, nhiều giải pháp hoặc giải pháp tổng thể xuyên suốt các phòng ban và chức năng trong doanh nghiệp.

THEO NGÀNH

YouNet cung cấp giải pháp đa dạng và phục vụ sâu sát yêu cầu cho các ngành đặc thù như: truyền thông, bán lẻ, xây dựng, ngân hàng, tài chính, thương mại điện tử... Tìm hiểu thêm về các giải pháp và khả năng ứng dụng trên các ngành của chúng tôi để đưa ra quyết định hợp lý với nhu cầu doanh nghiệp.

THEO CỘNG ĐỒNG

Phân loại giải pháp dựa trên 3 loại cộng đồng chính tác động trực tiếp đến hoạt động doanh nghiệp.

THEO MÔ HÌNH

Chúng tôi cung cấp các giải pháp dựa trên mô hình doanh nghiệp, tùy thuộc vào mức độ sẵn sàng để doanh nghiệp có thể phát triển một vài tính năng hay tổng thể mô hình nhằm thích ứng với thời đại, tăng hiệu suất và tiết kiệm chi phí.