Menu

Social Media

SOCIAL MEDIA

Phát hiện và khai thác insight theo cách hiệu quả nhất

Doanh nghiệp có thực sự hiểu rõ khách hàng của mình?


Social Media đã nâng cao quyền lực của người tiêu dùng hơn bao giờ hết. Bất kỳ lúc nào, ở đâu, khách hàng cũng có thể đưa ra nhận xét hoặc đánh giá trực tiếp về một sản phẩm, thương hiệu. Các phản hồi này là nguồn dữ liệu vô cùng giá trị trong xây dựng chiến lược tiếp thị, đánh giá sản phẩm và đo lường thị trường, khi doanh nghiệp nắm bắt và tận dụng khai thác hiệu quả.

Việc người dùng thay đổi hành vi, thói quen từ MXH cũng đồng thời đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp trong việc xây dựng chiến lược thương hiệu và sản phẩm hướng về khách hàng. Trong hàng triệu thông tin online hiện nay, việc nắm bắt nhanh chóng được xu hướng, chủ động nghiên cứu và dự đoán hành vi, thói quen cũng như các yếu tố ảnh hưởng quyết định người dùng... đã trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Insight của người dùng là rất có giá trị vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các hoạt động của doanh nghiệp - từ chiến lược sản phẩm cho đến địa điểm kho hàng cũng như các chính sách bán hàng, tiếp thị.

CÁC GIẢI PHÁP CHO SOCIAL MEDIA

Social Listening

Nền tảng đo lường và phân tích dữ liệu MXH tiên tiến nhất

Social Care

Giải pháp hiệu quả nhất để kết nối người dùng và thương hiệu

Social CRM

Tìm khách hàng từ cộng đồng tiềm năng

Khám phá insight về khách hàng tiềm năng của bạn

Yêu cầu dùng thử

BROWSE BY