Menu

Social Listening

SOCIALHEAT

Nền tảng thu thập và phân tích dữ liệu Social tiên tiến nhất Việt Nam

FROM INSIGHT TO ACTION

 
SocialHeat là thế hệ tiên tiến nhất của nền tảng theo dõi, lắng nghe và phân tích dữ liệu trên mạng xã hội. Với các tính năng vượt trội, SocialHeat cho phép khám phá các insights đột phá về hành vi và yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của người dùng trên nhiều giai đoạn. Hệ thống còn bao gồm khả năng "tự học", nâng cao khả năng phân tích các thảo luận, tìm hiểu được nguyên nhân, cảm xúc và quan điểm đánh giá vấn đề trên từng cá nhân và nhóm.
Những tính năng vượt trội và độc quyền tại Việt Nam của chúng tôi giúp các doanh nghiệp khách hàng khai thác sâu hơn về insights của người dùng và thị trường, phục vụ phát triển chiến lược kinh doanh và tiếp thị đúng hướng, tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Tại sao chọn chúng tôi?

Kho dữ liệu lớn nhất
Đánh giá cảm xúc
Thông tin người dùng
Cập nhật real-time

Giải pháp Social Listening cung cấp

Brand tracking & monitoring

Consumer Insight

Category & Industry Insight

Campaign Tracking & Measurement

Trend Spotting

Crisis Monitoring

KOLs Analysis by Category

Lead Generators Detect

Lợi ích cho các phòng ban

Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động xây dựng thương hiệu và tiếp thị, các phân tích về dữ liệu Social còn mang đến những lợi ích chiến lược cho các phòng ban liên quan khác. Ứng dụng công nghệ và hệ thống này sâu sát với hoạt động doanh nghiệp nhằm cải thiện và tiết kiệm chi phí tìm kiếm cơ hội, chăm sóc khách hàng và tăng trưởng doanh thu.

Lợi ích trên các cộng đồng

Social Listening là giải pháp hiệu quả nhất để phát triển truyền thông thương hiệu, củng cố và mở rộng tầm ảnh hưởng và tăng tương tác với cộng đồng khách hàng.

BROWSE BY