Menu

Social Listening

SOCIAL LISTENING

SOCIAL LISTENING là quá trình theo dõi và thu thập toàn bộ thảo luận công khai trên các nền tảng mạng xã hội. Từ đó, các thảo luận này được phân tích theo nhiều kỹ thuật khác nhay nhằm cung cấp các thông tin liên tục, mang tính định hướng cho các nhãn hiệu.
Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động xây dựng thương hiệu và tiếp thị, các phân tích về dữ liệu Social còn mang đến những lợi ích chiến lược cho các phòng ban liên quan khác. Ứng dụng công nghệ và hệ thống này sâu sát với hoạt động doanh nghiệp nhằm cải thiện và tiết kiệm chi phí tìm kiếm cơ hội, chăm sóc khách hàng và tăng trưởng doanh thu.
Social Listening là giải pháp hiệu quả nhất để phát triển truyền thông thương hiệu, củng cố và mở rộng tầm ảnh hưởng và tăng tương tác với cộng đồng khách hàng.

SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHÚNG TÔI

Kho dữ liệu bao quát và đa dạng

Công cụ đo lường hiệu quả và chi tiết

Khả năng đánh giá cảm xúc người dùng

Đội ngũ phân tích kinh nghiệm

CÁC GÓI GIẢI PHÁP SOCIAL LISTENING

Theo dõi và giám sát thương hiệu

Phân tích người tiêu dùng

Phân tích ngành hàng

Theo dõi & Đo lường chiến dịch

Cung cấp xu hướng

Giám sát khủng hoảng

Phân tích KOLs theo danh mục