Menu

Social CRM

SOCIAL CRM

Social CRM là kết quả của sự phát triển mạnh mẽ từ Social Media. Sự hình thành và phát triển công nghệ đã thay đổi cách thức quản lý mối quan hệ với khách hàng, cần nâng cao sự tương tác và chăm sóc khách hàng, nghiên cứu các hành vi, sở thích, ...đây là nền tảng đưa ra các chiến lược tiếp cận và chinh phục khách hàng hiệu quả hơn.
Social CRM là phương pháp quản trị mối quan hệ khách hàng – doanh nghiệp một cách toàn diện, tích hợp với dữ liệu mạng xã hội để đưa ra chiến lược tối ưu cho doanh nghiệp.

SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHÚNG TÔI

Tích hợp dữ liệu từ Social Listening

Nghiên cứu hành vi khách hàng chuyên sâu

Tương tác trực tiếp ngay trên hệ thống

CÁC GÓI GIẢI PHÁP SOCIAL CRM

Tư vấn & xây dựng chiến lược Social CRM

Nghiên cứu hành vi người dùng

Xây dựng trung tâm hỗ trợ social

Cơ chế tích hợp với non-social CRM

Bộ tương tác bán hàng