Menu

Chuyển Đổi Và Nâng Cấp Mô Hình Doanh Nghiệp

Chuyển đổi mô hình

Cam kết chất lượng triển khai giải pháp toàn diện, YouNet cung cấp cho các doanh nghiệp dịch vụ nâng cấp mô hình IT doanh nghiệp hiệu quả và chuyên nghiệp

Dịch vụ

Với dịch vụ chuyển đổi mô hình, chúng tôi là đối tác tin cậy trong hành trình chuyển đổi và nâng cấp toàn diện doanh nghiệp của bạn. Với công nghệ dữ liệu đám mây và quản trị hệ thống dẫn đầu thị trường, YouNet cam kết mang lại giá trị toàn diện cho doanh nghiệp trong suốt quá trình chuyển đổi và nâng cấp mô hình dựa trên các nền tảng công nghệ. Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp từ định nghĩa và quyết định mô hình phù hợp và các yêu cầu nâng cấp, triển khai, bảo trì và đào tạo.

Phát triển lộ trình

Ban tư vấn YouNet với nhiều năm kinh nghiệm trong việc lên kế hoạch và triển khai dịch vụ quản trị IT (ITSM) và Quản trị doanh nghiệp IT (ITOM) cho hàng trăm doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực như xây dựng, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, bán lẻ... Đội ngũ của chúng tôi đã triển khai thành công nhiều dự dán trên nhiều vai trò khác nhau, hỗ trợ các phòng ban từ trên xuống: Ban giám đốc, quản lý cấp cao, cấp trung cho đến lập trình viên. Tóm lại, chúng tôi hiểu rõ những yếu tố tiên quyết để quá trình nâng cấp và chuyển đổi mô hình doanh nghiệp cũng như các quy trình triển khai hệ thống từ tổng quát đến chi tiết, làm thế nào để giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt nhất trong thời gian và chi phí tối ưu nhất.LIÊN HỆ

Đánh giá

Các tư vấn viên cao cấp của YouNet có thể đưa ra các đánh giá liên quan đến tình trạng và độ trưởng thành trong mô hình hiện tại của doanh nghiệp theo cấu trúc IT và quản trị. Từ đó đưa ra các chiến lược để giúp doanh nghiệp triển khai một mô hình mới, hiện đại và xuyên suốt hơn. Tất cả các quá trình đánh giá đều được diễn ra dựa trên các phân tích toàn diện và chi tiết trên từng hoạt động hoặc từng bộ phận/phòng ban của doanh nghiệp. Chúng tôi lắng nghe, thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trên từng hoạt động của toàn dịch vụ.


LIÊN HỆ

Xây dựng quy trình nâng cấp

Các nhà phân tích quy trình của chúng tôi bao gồm các nhân sự là chuyên gia cao cấp trên nhiều lĩnh vực với các chứng nhận như COBIT, SOX, và ITIL. Thông qua dịch vụ này, chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp các quy trình được xây dựng từ kiến thức và kinh nghiệp chuyên sâu về quản trị và nâng cấp mô hình doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và đo lường được.

YouNet có thể giúp doanh nghiệp thay đổi các quy trình thiết yếu nhằm cải thiện hiệu suất và truyền thông trong doanh nghiệp bao gồm quản trị dịch vụ IT và quản trị điều hành IT nội bộ. Đội ngũ triển khai giải pháp của chúng tôi có kinh nghiệp chuyên sâu trên các ngành như xây dựng, bệnh viên, trường học, bán lẻ, e-commerce và các ngành khác. Với yêu cầu nâng cấp không ngừng để nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường, chúng tôi cam kết đem lại dịch vụ với giá trị đột phá cho doanh nghiệp.


LIÊN HỆ

Truyền Thông Doanh Nghiệp

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị điều hành dựa trên các nền tảng công nghệ , chúng tôi thấu hiểu các tác động khi thay đổi và nâng cấp mô hình doanh nghiệp trên hoạt động và tâm lý nhân viên. Thông qua các chiến lược của mình, YouNet giúp đỡ các doanh nghiệp trong việc triển khai các chiến dịch truyền thông nhất quán, rõ ràng và có mục đích nhằm cung cấp thông tin đầy đủ cho nhân viên.

Chúng tôi cũng thấu hiểu các khó khăn trong việc đáp ứng các nền tảng và hệ thống công nghệ của nhân viên. Bằng quy trình chuyên nghiệp, chúng tôi giúp các doanh nghiệp tiếp cận với nhân viên tốt hơn trong suốt quá trình thay đổi và nâng cấp nền tảng. Bằng cách phát hiện và tìm ra các khó khăn và cản trở trong quá trinh tiếp nhận mô hình mới của nhân viên, chúng tôi xây dựng các mô hình truyền thông phù hợp với đặc thù văn hóa doanh nghiệp vả triển khai theo chiến lược trọng tâm.


LIÊN HỆ

THAY ĐỔI VÀ CẢI TIẾN ĐỂ TĂNG TRƯỞNG TÍCH CỰC HƠN

Yêu cầu dùng thử