Menu

IT & System

IT & SYSTEM

Tăng hiệu suất, giảm chi phí với hệ thống đồng bộ

Các giải pháp của YouNet hỗ trợ

Ngày nay, để giữ vững tỷ lệ tăng trưởng ổn định, doanh nghiệp cần thiết phải có kết hoạch đồng bộ và tích hợp tất cả các hệ thống trên cùng một nền tảng dữ liệu và quy trình duy nhất. Việc này nhằm đem lại giá trị tăng trưởng tích cực: tăng hiệu suất vượt trội và cắt giảm đáng kể chi phí.

Ứng dụng quy trình hiệu quả xuyên suốt các phòng ban

Có những quy trình được lặp đi lặp lại trong các doanh nghiệp như: quản lý yêu cầu, form đăng ký, form nghỉ phép, phiếu đề xuất thu, chi, quản lý công tác... Việc tự động hóa các quy trình này thay vì vận hành bằng giấy tờ truyền thống sẽ mang lại rất nhiều lợi thế về chi phí cho doanh nghiệp, thay cho các ngân sách khổng lồ về nhân sự xây dựng và điều hành những quy trình đó. Một nghiên cứu độc lập của Necleus Research về chỉ số lợi tức đầu tư (ROI) cho thấy bằng cách ứng dụng hệ thống đồng bộ và tích hợp, doanh nghiệp tiết kiệm 50% chi phí điều hành, tăng trưởng bán hàng lên đến 12.5% và tăng trưởng chung về hiệu suất.

Cải thiện tầm nhìn mạnh mẽ

Sở hữu một tầm nhìn thời gian thực có vai trò rất quan trọng trong việc đưa ra các quyết định mang tính chiến lược của doanh nghiệp. Nhờ hệ thống với dữ liệu đồng bộ, nhân viên có thể tìm thấy thông tin và chủ động sử dụng dễ dàng dù ở bất kỳ đâu, không còn những rào cản về không gian và các kênh lưu trữ, từ đó chủ động hơn trong công việc và đưa ra những quyết định phục vụ mục tiêu chung kịp thời.

Tối ưu thời gian và chi phí cho cài đặt và bảo trì hệ thống IT

Khi bộ phận IT trong doanh nghiệp không còn phải vật lộn với hàng tá hệ thống, công cụ với những quy trình cài đặt, bảo trì, lưu trữ dữ liệu riêng biệt và phức tạp khác nhau, chi phí dành cho việc điều hành hệ thống IT trong doanh nghiệp sẽ giảm đi rất nhiều. Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp và đồng bộ cũng cho phép nhân viên chủ động truy cập tr6en nhiều thiết bị và cho dù ở bất kỳ đâu, điều này đem lại lợi thế rất lớn về hoạt động bán hàng, nhất là đối với các hoạt động upsell và cross-sell với thông tin tổng quát và chi tiết đến từng khách hàng. Theo nghiên cứu từ NetSuite OneWorld, công ty Beyond the Rack (canada) khi ứng dụng giải pháp đồng bộ hệ thống trong năm 2009, đã ngay lập tức giải quyết bài toán về hệ thống và tăng khả năng phục vụ khách hàng lên đến con số 4 triệu.

Cải tiến hướng về người dùng: Nhờ việc có thể thay đổi những quy trình một cách nhanh chóng, mỗi nhân viên trong doanh nghiệp có tự tuỳ biến, cải tiến các quy trình phục vụ cho chuyên môn công việc của mình theo cách tích cực về hiệu suất. Trong khi đó, bộ phận IT nhờ thế cũng tập trung hơn về các phát triển chiến lược bằng cách đem lại giá trị cho doanh nghiệp thông qua xây dựng các giải pháp IT tiên tiến.

Thay đổi và cải tiến để tăng trưởng tích cực hơn

Yêu cầu dùng thử

BROWSE BY