Menu

Enterprise Social Network

ENTERPRISE SOCIAL NETWORK

Truyền thông - cộng tác - quản lý đồng bộ trong một môi trường duy nhất

Thế hệ tiên tiến nhất của Social Intranet

 

Giải pháp Enterprise Social Network (E.S.N) của YouNet mang đến cho doanh nghiệp một môi trường làm việc hiện đại, xuyên suốt và đồng bộ dựa trên nền tảng tương tác đa chiều của mạng xã hội. Sự đột phá đó mang đến cho doanh nghiệp các lợi ích như xóa bỏ các rào cản về phương thức tiếp cận thông tin, gắn chặt truyền thông và làm việc, dữ liệu đồng bộ và tất cả các hoạt động của nhân viên đều diễn ra trên một màn hình. Với cơ chế đó, E.S.N không những giúp tăng hiệu suất cho nhân viên, tiết kiệm chi phí điều hành mà còn tạo ra một môi trường cộng tác vượt trội.

>>> Tìm hiểu chi tiết về giải pháp

Tại sao chọn chúng tôi?

Dẫn đầu về công nghệ Social
Ban Tư vấn cấp cao
Phát triển module cho từng ngành

Giải pháp E.S.N cung cấp

Social Communication Platform (Activity Stream)

Work Group

Socialized CRM

Business Processes

Task & Project Management

E-order & e-Learning

Cutomizated Modules

Collaboration Drive & Documents

Lợi ích cho các phòng ban

Enterprise Social Network giúp phá bỏ các rào cản truyền thông, giải quyết vấn đề cốt lõi để gia tăng cộng tác hiệu quả của nhân viên. Việc đồng bộ tích hợp còn giúp giảm thiểu chi phí quản lý dữ liệu và bảo trì hệ thống.

Lợi ích trên các cộng đồng

Enterprise Social Network là hệ thống nền tảng để thúc đẩy và phát triển các nguồn lực trong nội bộ doanh nghiệp, giải quyết các bài toán về cộng tác và đưa môi trường làm việc lên một không gian hoàn toàn mới và hiện đại.

BROWSE BY