Menu

Employee Community

Employee Community

Thay đổi môi trường và phát triển sự gắn bó

Sự tiến hóa tất yếu của truyền thông nội bộ


Theo nghiên cứu của Gallup, 74% nhân viên cho rằng họ đang bị thiếu thông tin và tin tức của doanh nghiệp. Trong khi chỉ có 4/10 nhân viên có thể tự tin giải thích về dịch vụ/sản phẩm của doanh nghiệp mình.

Social Media đã thay đổi mạnh mẽ cách thức con người giao tiếp, do vậy không chỉ cần quan tâm đến vấn đề này ngoài doanh nghiệp (khách hàng, đối tác) mà truyền thông nội bộ trên trong doanh nghiệp cũng cần có những sự thay đổi. Một trong những thách thức lớn nhất là làm thế nào để thiết lập một nền tảng mà ở đó tất cả các nhân viên đều được khuyến khích tham gia thảo luận, cập nhật thông tin nhanh hơn với tầm nhìn xuyên suốt, và không còn những rào cản về thời gian.

Vì những lý do đó, Enterprise Social Networks (ESNs) đã và đang nổi lên trên toàn cầu như một giải pháp truyền thông và cộng tác toàn diện trong doanh nghiệp, thay thế cho các mạng nội bộ, portal và intranet lạc hậu. Sự phát triển của công nghệ cũng cho phép mang đến các giải pháp với UI & UX thân thiện, dễ sử dụng như một mạng xã hội và dữ liệu đồng nhất.

CÁC GIẢI PHÁP CHO EMPLOYEE COMMUNITY

Thay đổi và cải thiện để tăng trưởng tích cực hơn

Yêu cầu dùng thử

BROWSE BY