Menu

CRM & Marketing Automation

CRM & Marketing Automation

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và vận hành marketing

Được đánh giá là một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp chuẩn hóa cơ sở dữ liệu khách hàng và phát triển các hoạt động tiếp thị - truyền thông của mình, Marketing Automation bao gồm CRM đã thực sự làm thay đổi cách vận hành của các hoạt động marketing, bao quát các khía cạnh:

  • Gia tăng và quản lí tệp khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp.
  • Củng cố sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.
  • Tinh gọn quá trình làm việc của doanh nghiệp.
  • Tăng năng suất và sự phối hợp giữa các phòng ban.

Bổ trợ truyền thông đa kênh

Trong bối cảnh doanh nghiệp hoạt động dựa vào công nghệ cao như hiện nay, việc tiếp cận khách hàng theo phương thức đa kênh đang được xem trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, với khối lượng dữ liệu quá lớn và phức tạp của khách hàng, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lí và củng cố mối quan hệ song phương của 2 bên. Điều này khiến họ bị mất một lượng lớn những khách hàng tiềm năng và trung thành. Sự cạnh tranh gay gắt không chỉ về chi phí và hiệu quả hoạt động mà còn về khả năng chuẩn hóa các hoạt động marketing đã tạo nên một bài toán khó cho các doanh nghiệp.

Quy trình số hóa vận hành Marketing Automation

Đặt khách hàng làm trọng tâm, hệ thống CRM được tích hợp nhằm cung cấp bộ công cụ phục vụ chính cho cả 3 phòng ban là Marketing, Sales và Customer Service, ngoài ra có khả năng mở rộng với các nền tảng khác phụ vụ cho Tài chính, Nhân sự.

Ứng dụng & Nền tảng hỗ trợ cho giải pháp Marketing Automation: Bitrix24

Để tìm hiểu thêm, liên hệ tại đây.