Menu

LỊCH SỬ

2008

YouNet được thành lập
Giải pháp: Xây dựng một Mạng Xã hội cho thị trường Việt Nam

2010

YouNetCo được thành lập

Giải pháp: Mạng xã hội và phát triển các sản phẩm công nghệ nền tảng

2013

YouNet Media được thành lập

Giải pháp trong lĩnh vực Social Listening

Top 3 các doanh nghiệp trong lĩnh vực Social Listening

2014

YouNet SI được thành lập

Giải pháp: chuyển đổi truyền thông và dữ liệu doanh nghiệp

Đối tác chiến lược của Bitrix24 tại thị trường Đông Nam Á

2015

Buzzmetrics trở thành thành viên của YouNet Group

phpFox được sở hữu bởi YouNet Group và trở thành nền tảng phát triển mạng Xã hội hẹp

Chiếm lĩnh thị trường Social Listening & Data Analytics với hơn 70% thị phần

2016

YouNet Digital được thành lập từ một bộ phận digital marketing của YouNet Group

Giải pháp trong lĩnh vực Tiếp thị & Truyền thông dựa trên dữ liệu và công nghệ

2018

Phát triển dịch vụ tư vấn chiến lược Tiếp thị & Truyền thông từ các nền tảng công nghệ:

  • SociaLift – SocialHeat
  • Công nghệ AI – Dữ liệu lớn

2019

YouNet AM được thành lập

Giải pháp trong lĩnh vực “Truyền thông vận động”