Menu

CEO & Founder Message – Hành Trình 10 năm thành lập công ty

  • 17 Th11 2018
  • ·
  • 312 views

Chào các nhân viên, cộng sự, cổ đông của YouNet Group,

Trong hành trình 10 năm, YouNet  chúng ta xây dựng và phát triển công ty dựa trên 2 niềm tin chính:

Một là: Chúng ta tin rằng công nghệ MXH sẽ tác động thay đổi và đem lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp. Do đó, YouNet đã xây dựng và phát triển thành công nhiều ứng dụng Social hỗ trợ các hoạt động doanh nghiệp. Đến nay YouNet đã có nhiều thành tựu với hơn 300 doanh nghiệp tại Vietnam và hàng ngàn khách hàng trên thế giới trong việc kết nối cộng đồng. Là công ty No.1 về SocialTech ở Việt Nam, YouNet sẽ tiếp tục mở rộng sản phẩm, dịch vụ, kinh doanh và thị trường trên định hướng SocialTech.

Hai là: Sự thành công của công ty tất yếu đến từ nhân viên. Niềm tin này thể hiện rõ trong triết lý tuyển dụng của YouNet: mỗi nhân viên là một đối tác, công ty luôn hướng đến sự cộng tác lâu dài và tìm kiếm sự thành công của công ty thông qua sự thành công của nhân viên. “Success Together” là văn hóa cốt lõi của công ty.

Cụ thể: YouNet khuyến khích cơ chế nhân viên sở hữu cổ phần để chia sẻ thành công. Thực tế, cổ đông của YouNet chính là những nhân viên lâu năm và đã có nhiều cống hiến lớn lao cho công ty. YouNet sẽ tiếp tục phát huy lý tưởng này và hướng đến nâng cao tỉ lệ sở hữu cổ phần bởi nhân viên qua các năm.

Để đi xa hơn, lớn hơn, công ty hy vọng tiếp tục được các bạn ủng hộ và đóng góp và cùng chia sẽ thành công với công ty và hãy là owner của công ty.

Founder & CEO – YouNet Group:
Nguyễn Anh Hòa.