Menu

Quản Trị & Điều Hành

Cập nhật các tin tức mới nhất về công nghệ - truyền thông cùng YouNet

4 Tính năng không thể thiếu của CRM 2016
Một phần mềm quản lý mối quan hệ với khách hàng tốt sẽ giúp bạn nhận biết khách hàng, phân tích doanh số và chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành những khách hàng trung thành.
[INFOGRAPHIC] XU HƯỚNG CỘNG TÁC 2016
Những insight thú vị về cách các doanh nghiệp đang cộng tác, nền tảng cộng tác họ đang sử dụng, và cách họ lựa chọn nền tảng đã tác động đến doanh nghiệp đó như thế nào.