Menu

Case Study

Cập nhật các tin tức mới nhất về công nghệ - truyền thông cùng YouNet

4 Tính năng không thể thiếu của CRM 2016
Một phần mềm quản lý mối quan hệ với khách hàng tốt sẽ giúp bạn nhận biết khách hàng, phân tích doanh số và chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành những khách hàng trung thành.