Cuộc sống tại YouNet

Con người YouNet

Chúng tôi bao gồm, và không giới hạn: những con người đam mê, người yêu công nghệ, người sáng tạo và người đi xây dựng. Chúng tôi đã cùng nhau đồng hành trên một hành trình đầy thách thức đi đôi với thành quả.

Với triết lý Cùng-Nhau-Thành-Công, YouNet tin rằng sự nỗ lực và cố gắng của từng cá nhân là sự thành công lcho một tập thể. Quan niệm đó thúc đẩy chúng tôi tạo ra một môi trường tràn ngập tinh thần khởi nghiệp để tìm kiếm những con người có chung mục tiêu lớn, dám dấn thân để tạo ra những đột phá mới trong lĩnh vực Dữ liệu - Công nghệ - Truyền thông.

Văn Hóa YouNet

Với gần 400 nhân sự làm việc cho 6 công ty trên 3 mảng Dữ liệu - Công nghệ - Truyền thông, YouNet Group hiểu rõ các giá trị cá nhân và tôn trọng sự đa dạng. Chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm giải pháp, cách thức phối hợp tốt nhất để cùng chinh phục những mục tiêu chung. Sự cộng tác luôn là kim chỉ nam và là giá trị cốt lõi trong văn hóa của YouNet Group.

Nếu bạn có niềm tin vào những sự thay đổi lớn và không ngừng tìm kiếm thử thách mới trong hành trình phát triển sự nghiệp của bản thân, hãy đến và đồng hành cùng chúng tôi.

Các vị trí tuyển dụng

Con Số Về YouNet

6

Công Ty Thành Viên

312

Nhân Viên

3089

Dự Án Hoàn Thành

19882

Khách Hàng Toàn Cầu