Cuộc sống tại YouNet

Con người YouNet

Chúng tôi bao gồm, và không giới hạn: những con người đam mê, người yêu công-nghệ, người phát minh, những người sáng tạo và người đi xây dựng. Chúng tôi đã cùng nhau vào một hành trình đầy thách thức đi đôi với sự ghi nhận.

Tại YouNet Group, chúng tôi tin rằng sự nỗ lực và cố gắng của mỗi cá nhân là sự thành công cho một tập thể. Với quan niệm đó, chúng tôi đã tạo ra môi trường để thu hút các bạn trẻ có tinh thần khởi nghiệp và trung thực, những con người dám tạo đột phá trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông.

Văn Hóa YouNet

Môi trường phát triển sản phẩm: Nhân viên YouNet có cơ hội tham gia, trải nghiệm quá trình xây dựng và phát triển sản phẩm toàn diện: từ giai đoạn ý tưởng, thử nghiệm thị trường đến hiện thực kinh doanh, chăm sóc khách hàng và tiến hoá sản phẩm.

Văn hóa Cùng-Nhau-Thành-Công: YouNet có môi trường năng động. Công ty khuyến khích nhân viên phát triển nhanh, có tinh thần làm chủ và trở thành Shareholder hoặc Co-founder trong các dự án Start-up. Khoảng 7% nhân viên là cổ đông của YouNet. Và chúng tôi mong muốn nâng cao tỷ lệ này qua các năm.

Các vị trí tuyển dụng

Con Số Về YouNet

6

Công Ty Thành Viên

300

Nhân Viên

3000

Dự Án Hoàn Thành

19882

Khách Hàng Toàn Cầu