“Over 10 years of experience in marketing digital transformation.”

We believe in bold approaches and courage can enable us to go far and beyond.

Thước đo mới của thị trường Influencers

SociaLift là nền tảng đo lường, phân loại và đánh giá influencer có độ phủ sóng rộng và nhiều tính năng đáp ứng sự đo lường đa dạng của các chiến dịch truyền thông. SocialLift được xây dựng dựa trên bộ metrics độc quyền giúp việc điều chỉnh theo từng mục tiêu của từng chiến dịch cũng trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn, cung cấp cho nhãn hàng các thông tin đánh giá một cách chuẩn xác. Bên dưới là các chỉ số đo lường được quan tâm nhiều nhất:

  • Độ lớn của Audience (REACH SCORE): với thang điểm tối đa 100 cho các influencer có lượng người theo dõi từ 2,000,000
  • Sự liên quan (RELEVANCE SCORE): thể hiện sự phù hợp của Influencer trên từng ngành hàng (50 ngành hàng) và lĩnh vực cụ thể (74 Nghề nghiệp/Lĩnh vực)
  • Mức độ cộng hưởng (RESONANCE SCORE): tỷ lệ đón nhận phản hồi đúng chủ đề của followers trên các bài viết của Influencer
  • Sức khỏe thương hiệu cá nhân (SENTIMENT SCORE) phản ánh hệ số tích cực & tiêu cực trên tình cảm/thái độ của followers trên những nội dung của Influencers

Các điểm nổi bật của nền tảng SociaLift

Được kế thừa từ thành phát triển Big Data, AI và Social Listening, SociaLift giải quyết thành công những thách thức lớn nhất mà nhãn hàng thường gặp trong các chiến dịch Influencer marketing ở Việt Nam, đó là:

  • Xác định được Influencer chất lượng (Qualified Influencer)
  • Nhu cầu sử dụng số lượng lớn (vài trăm hoặc cả ngàn) Influencer chất lượng
  • Xác định được Influencer phù hợp với mục tiêu của chiến dịch

Trải nghiệm Demo SociaLift