“Over 10 years of experience in marketing digital transformation.”

We believe in bold approaches and courage can enable us to go far and beyond.

Nền tảng tích hợp công cụ đánh giá cảm xúc người dùng

SocialHeat là nền tảng giúp xác định đối tượng và hành vi người tiêu dùng trên mạng xã hội. Đây là nền tảng duy nhất tích hợp với công cụ đánh giá cảm xúc (Sentiment Rating Engine) có độ chính xác từ 80-85%. Với SocialHeat, các doanh nghiệp có thể:

  • Theo dõi tình trạng của thương hiệu trên phương tiện truyền thông
  • Phát hiện và cảnh báo khủng hoảng thương hiệu
  • Xác định những người có ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu
  • Xác định cảm nhận người dùng đối với thương hiệu
  • Xác định thuộc tính của thương hiệu trên mạng xã hội
  • Chủ để gì đang được quan tâm và những xu hướng có liên quan đến thương hiệu
  • Phân tích xu hướng theo thời gian (ngày, tuần, tháng,….)

Độ phủ sóng dữ liệu của SocialHeat

SocialHeat giúp các doanh nghiệp lắng nghe và thu thập ý người tiêu dùng thông qua hàng triệu cuộc trò chuyện mỗi ngày, từ các nền tảng như Facebook ( Việt Nam: hơn 1 triệu fanpage và nhóm, 30 triệu hồ sơ Facebook), Youtube ( 250.000 kênh), tin tức trực tuyến, diễn đàn (3.000 kênh), Blog (10.000), trang web hỏi đáp trang web đánh giá, trang web thương mại điện tử,… Bằng cách này, cách doanh nghiệp có thể tiết kiệm thời gian và có cái nhìn rõ hơn về việc phân tích phản hồi khách hàng, cũng như hiểu rõ insight đối với từng ngành hàng cụ thể.

Trải nghiệm Demo SocialHeat