“Over 10 years of experience in marketing digital transformation.”

We believe in bold approaches and courage can enable us to go far and beyond.

Programmactic Media Buying

Programmactic Media Buying là hình thức buôn bán quảng cáo tự động mà không hề có sự can thiệp của con người. Programmatic buying phá vỡ những giới hạn mua bán quảng cáo truyền thống như: tính hoàn thiện, tính linh hoạt, và chống lãng phí.

Programmatic ad

Programmatic ad được hiểu là quá trình sử dụng các nền tảng riêng biệt để quảng cáo trên các kênh khác nhau và có lượt mua bán tự động để dễ dàng quảng cáo trực tuyến. Việc tự động hóa giúp cho các giao dịch hiệu quả, năng suất hơn, hợp lý hóa quá trình và củng cố các nỗ lực quảng cáo kỹ thuật số trong một nền tảng công nghệ chính là quảng cáo lập trình.

Các chiến dịch quảng cáo theo cách thức programmatic giúp hoàn thiện hệ thống đo lường hiệu quả của mỗi nhãn hàng. Các chỉ số được cập nhật gần như real-time và chi tiết, cụ thể như vị trí quảng cáo được hiển thị, mức độ tương tác, hiệu quả theo nhóm quảng cáo tại các môi trường khác nhau. Không những thế, các nhà quảng cáo còn có thể thực hiện những thay đổi, đo lường, phân tích tối ưu quảng cáo các chiến dịch đang chạy bất cứ lúc nào mà không cần đợi cuối chiến dịch dựa trên lượt xem, số lần click và chuyển đổi.

Quy trình vận hành buôn bán quảng cáo tự động

Để thực hiện quy trình buôn bán quảng cáo tự động, trước tiên các doanh nghiệp sẽ lấy dữ liệu từ khách hàng và tiến hành phân tích, sau đó thực hiện những chiến dịch quảng cáo để thu hút khách hàng. Thông qua chiến dịch quảng cáo, các doanh nghiệp sẽ tiến hành đo lường hiệu quả dựa trên số liệu thu được.