“Over 10 years of experience in marketing digital transformation.”

We believe in bold approaches and courage can enable us to go far and beyond.

Quản trị doanh nghiệp qua truyền thông nội bộ

Truyền thông đa chiều đang được áp dụng tại nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các kênh truyền thông bên ngoài không còn là kênh chuyên nhất giúp nâng cao chất lượng của tổ chức mà truyền thông nội bộ cũng đang đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện tương tác – gắn kết – nâng tầm doanh nghiệp.

Enterprise Social Network (ESN) là giải pháp quản trị nội bộ toàn diện, mà ở đó tất cả hoạt động truyền thông, cộng tác, quản lý của toàn tổ chức đều dựa trên cơ chế vận hành của mạng xã hội, trong một môi trường dữ liệu đồng nhất. Các bộ phận của doanh nghiệp dễ dàng kết nối và cộng tác với nhau, quản lí tệp dữ liệu lớn và xử lý khối lượng công việc hiệu quả hơn.

Quản lý cộng tác hiệu quả bằng cơ chế tinh gọn

Tại Việt Nam có hơn 50 triệu tài khoản trên mạng xã hội và trung bình một người bỏ ra 2,5 giờ/ ngày trên các trang mạng này. Điều đó chứng tỏ sự bùng nổ của mạng xã hội đã tác động đến nhu cầu giao tiếp khi con người ngày càng cần được kết nối và tương tác nhiều hơn với thế giới bên ngoài bất kể không gian và thời gian. Đặc biệt, các công ty càng cần những phương thức truyền thông nội bộ để giúp tinh gọn và giải quyết các vấn đề liên quan đến dữ liệu công việc.

Trong khi các hình thức truyền thông nội bộ truyền thống gặp nhiều vấn đề khó khăn trong việc truyền thông tin. Bởi vì, thông tin dễ bị xao nhãng, khó kiểm soát và độ bảo mật thông tin không cao, đặc biệt thông tin bị truyền đi một chiều, không có tính linh hoạt và tương tác cao. Giải pháp ESN hiện đại có thể tích hợp các hoạt động nội bộ của công ty, quản lý tiến độ công việc , các quy trình xét duyệt tự động,cách sử dụng các tài nguyên và tạo dữ liệu mạng xã hội cho riêng doanh nghiệp.

Ứng dụng & Nền tảng hỗ trợ Enterprise Social Network: Bitrix24