“Over 10 years of experience in marketing digital transformation.”

We believe in bold approaches and courage can enable us to go far and beyond.

Marketing Intelligence - truyền thông của doanh nghiệp

Ngày nay, một doanh nghiệp không thể thiếu sự hỗ trợ của Marketing trong quá trình tạo dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm. Chính vì thế, những giải pháp mang tính đột phá và sáng tạo trong Marketing luôn mang đến lợi thế cạnh tranh khác biệt cho doanh nghiệp.

Marketing Intelligence – trí tuệ tiếp thị - truyền thông doanh nghiệp, là một hệ thống thu thập, phân tích, cung cấp và sử dụng thông tin tự động với mục đích đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác và hợp lí về cơ hội, chiến lược thâm nhập thị trường, và các kế hoạch phát triển thị trường mới. Doanh nghiệp được liên tục cập nhật và được dự báo về các insight thị trường, đối thủ, và các dữ liệu liên quan nhằm hướng tới xây dựng chiến lược marketing hiệu quả.

Tự động hóa quá trình xử lý thông tin

Trong quá trình hội nhập nền kinh tế toàn cầu, các thương hiệu đang dần phải thể hiện điểm mạnh và sức hút của mình khi đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Với nền công nghiệp mà khách hàng có nhiều hơn một sự lựa chọn cho sản phẩm, doanh nghiệp buộc phải tập trung hơn cho việc truyền thông sản phẩm và thương hiệu của mình. Những số liệu và thông tin lấy được từ các nghiên cứu trên thị trường lẫn nội bộ đều sẽ mang lại kết quả vượt mong đợi nếu doanh nghiệp sử dụng đúng. Tuy nhiên, thực tế các doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa có quy trình và hệ thống hiệu quả để tận dụng hết các nguồn lực thông tin cho những chiến dịch dài hạn trong tương lai.

Marketing Intelligence được ra đời như một giải pháp giúp các doanh nghiệp giải quyết bài toán khó tự động hóa quá trình xử lý thông tin. Dựa trên nền tảng dữ liệu khổng lồ, hệ thống này có thể giúp doanh nghiệp phân tích và đánh giá thông tin sẵn có một cách sâu sắc và có tính mục tiêu hơn. Thông qua việc tích hợp xử lý thông tin và tinh gọn quá trình, giúp từng phòng ban của doanh nghiệp đạt được các lợi ích nhất định:

  • Bán hàng: Hiểu rõ đối thủ cạnh tranh và hành vi của khách hàng. Từ đó đưa ra những chiến lược bán hàng hiệu quả hơn.
  • Marketing: Quản lí sức khỏe thương hiệu, cải thiện kết quả của chiến dịch Marketing.
  • Nghiên cứu & phát triển sản phẩm: Nắm bắt các xu hướng của thị trường kịp thời và ý kiến của khách hàng để tạo ra sản phẩm mới phù hợp.

Quy trình hoạt động của Marketing Intelligence

Những dữ liệu thô sơ và khổng lồ về các thương hiệu, hoạt động Marketing, khách hàng và đối thủ cạnh tranh được đưa vào hệ thống Marketing Intelligence. Hệ thống Marketing Intelligence bắt đầu quá trình xử lý dữ liệu sau đó cho ra kết quả cuối cùng là các Insights của thị trường. Những dữ liệu cuối cùng này được sử dụng nhằm đưa ra các quyết định mang tính chiến lược cho thương hiệu.