“Over 10 years of experience in marketing digital transformation.”

We believe in bold approaches and courage can enable us to go far and beyond.

Thay đổi trọng tâm khi lên chiến dịch tiếp thị - truyền thông

Lead Generation được ví như một giải pháp hiện đại, thay thế quy trình tiếp cận khách hàng truyền thống mà marketing thường hướng đến . Dữ liệu khách hàng tiềm năng – Lead Generation – là việc xây dựng danh sách người tiêu dùng quan tâm hoặc có thể bị hấp dẫn bởi sản phẩm hay dịch vụ của một doanh nghiệp.

Quy trình truyền thống tiếp cận khách hàng thông thường đi từ việc xác định nhu cầu – xác định khách hàng – lên chiến dịch tiếp thị phù hợp nhu cầu, việc xác định khách hàng có nhu cầu là trọng tâm của thương hiệu; đối với Lead Generation, trọng tâm đặt ở việc “tự tạo nhu cầu” trong nhóm khách hàng được hướng tới.

Chủ động tự “sản xuất” khách hàng tiềm năng

Trong bối cảnh nền kinh tế mở hiện nay, khách hàng tiềm năng của một doanh nghiệp không chỉ gói gọn trong khu vực vùng lãnh thổ của quốc gia đó mà mở rộng ra toàn cầu. Điều này được xem như một cơ hội và cũng là thử thách đối với các doanh nghiệp. Dữ liệu khách hàng được mở rộng và phát triển giúp doanh nghiệp tăng doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, tệp khách hàng quá lớn và phức tạp khiến doanh nghiệp khó có thể kiểm soát và phát hiện khách hàng mục tiêu của mình. Từ đó, họ bị mất đi một lượng lớn khách hàng vào tay đối thủ cạnh tranh.

Dựa trên nền tảng của khối dữ liệu khổng lồ trên các trang mạng xã hội, dịch vụ xây dựng và phân tích Lead Generation được xem như một trong những giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp chuẩn hóa tệp dữ liệu của mình. Lead Generation trên mạng xã hội thường đã được xác nhận về nhu cầu mua hàng, khả năng mua sắm trước khi nhân viên kinh doanh của doanh nghiệp tương tác để tư vấn và bán hàng. Chính vì thế, giai đoạn tiếp cận khách hàng được rút ngắn, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian. Ngoài việc xây dựng tệp khách hàng tiềm năng, phân tích hành vi của họ cũng được doanh nghiệp giúp điều hướng hành động của họ thành sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Phân tích dữ liệu khách hàng tiềm năng (Lead Analytics)
Quản lý phễu bán hàng (Sales Funnel Management)