“Over 10 years of experience in marketing digital transformation.”

We believe in bold approaches and courage can enable us to go far and beyond.

Kỹ thuật số hóa cốt lõi kinh doanh

Sự linh hoạt, biến đổi không ngừng của thị trường tạo đã nên các khả năng vô tận cho các doanh nghiệp cải tiến kỹ thuật số trong cơ chế hoạt động tiếp thị - truyền thông, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Đáp ứng nhu cầu đó, dịch vụ Tư vấn kỹ thuật số ra đời, sứ mệnh chủ đạo giúp doanh nghiệp chuyển đổi cơ chế vận hành – cách thức kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số.

Sử dụng những tiến bộ mới nhất trong công nghệ và phân tích dữ liệu, chúng tôi tư vấn từ chiến lược đến tinh chỉnh, vận hành, đo lường hiệu quả, và trên hết là sự thích ứng cũng như tận dụng các sức mạnh cốt lõi của mỗi doanh nghiệp.

Áp lực cạnh tranh đến từ sự phát triển công nghệ và các kênh kỹ thuật số.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và các kênh kỹ thuật số làm thay đổi hành vi và mong đợi của người tiêu dùng. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng bằng cách thay đổi kỹ thuật số hóa chức năng tiếp thị, nhằm đưa ra dự đoán tốt hơn nhu cầu người dùng.

Theo báo cáo từ Adobe Digital Trends, ngành tiếp thị - truyền thông đã thay đổi mạnh mẽ trong vòng 50 năm qua, các xu hướng mới đã định hình lại các tương tác người dùng với thương hiệu trên khắp mặt trận. Khách hàng ngày nay sẵn sàng chia sẽ thông tin, cởi mở hơn cho các trải nghiệm, điều này mở ra nhiều cánh cửa kết nối với khách hàng hơn, song song đó là áp lực cạnh tranh cũng tăng cao.

Mô hình tư vấn và hiện thực hóa

Mỗi hành trình đều bắt đầu từ những bước đi cơ bản. Các doanh nghiệp đều cần được kiểm tra lại mức độ đáp ứng và hoàn thiện kỹ thuật số, từ đó xác định các điểm cần được hiệu chỉnh, ứng dụng công nghệ, đo lường và nhân rộng mô hình một cách toàn diện.

Consulting process & Implementation roadmap

Bước 1: kiểm tra và đánh giá mức độ hoàn thiện kỹ thuật số trong tiếp thị – truyền thông

Kiểm tra và đánh giá sức mạnh nội tại đóng vai trò quan trọng, quyết định sự thành công của dự án được áp đụng có phù hợp với mô hình doanh nghiệp và hành vi khách hàng của thương hiệu đó hay không. Cụ thể, dịch vụ sẽ bao gồm kiểm tra các dữ liệu như:

  • Sản phẩm/ dịch vụ và mô hình thương hiệu
  • Insight người dùng và thị trường
  • Hiệu suất và hiệu quả hoạt động các kênh kỹ thuật số

Bước 2: đề xuất chiến lược và lộ trình hoàn thiện

Dựa vào mức độ phát triển kỹ thuật số nội tại của doanh nghiệp mà chiến lược số hóa được đưa ra, dựa trên các dữ liệu – tài sản vốn có của YouNet Group để đưa ra mô hình cùng các công cụ phù hợp.

Digital Marketing Maturity

Bước 3: triển khai thử nghiệm

Tiến hành triển khai thử nghiệm trong phạm vi và ngân sách nhỏ – có thể điều chỉnh được, nhằm quá trình tiến hành nhanh hơn, đễ áp dụng các công cụ và machine learning, đồng thời dễ đo lường và điều chỉnh được mức độ ảnh hưởng.

Bước 4: tiến hành “Tổng chiến dịch”

Đây là thời điểm phát triển chiến dịch với mức độ đầu tư hợp lý để tối đa hóa lợi nhuận trong doanh nghiệp. “Scale up” và “Continuous oprimizing” là hai quá trình quan trọng luôn đi đôi với nhau trong giai đoạn này nhằm từng bước tiến tới chuyển đổi kỹ thuật số hoàn thiện.