Case Study

FOLLOW YOUNET FOR THE LATEST NEWS

HOW TO HELP YOUR SALESPEOPLE LOVE CRM
For salespeople, in many cases, there is a love-hate relationship with their CRM software. Many of them would say that they mostly hate it. Now, this hate has slowly decreased, because new generations of sales representatives have grown up using CRM on a daily basis.
4 Tính năng không thể thiếu của CRM 2016
Một phần mềm quản lý mối quan hệ với khách hàng tốt sẽ giúp bạn nhận biết khách hàng, phân tích doanh số và chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành những khách hàng trung thành.